HEMERA HAND MADE

貨品與服務

 日韓飾物-店主經常出走尋找各式各樣飾物,務求將最靚既飾物帶比大家

 

拼豆- 拼豆顏色多多,可設計出不同有趣圖案,融合飾物當中玩味無窮

 

滴膠- 幻變流動,可做出不同效果,做出不同風格既飾物